Uvjeti posjećivanja i korištenja podataka sa osobne stranice člana hkig

I.

HKIG obavještava posjetitelje rubrike "Osobne stranice člana HKIG" koja se nalazi na web stranici HKIG, da podatke o članovima HKIG na osovnoj stranici i to pod točkom 1.5, 1.6, 1.7, 1.10 i 1.11, kao i podatke o školovanju, kratki životopis i stručne kvalifikacije, unose sami članovi HKIG na vlastitu inicijativu i objavljuju se u nemodificiranom obliku, te HKIG ne odgovara ni uz čemu na točnost i ispravnost navedenih podataka.


II.

HKIG ne odgovara za bilo koji oblik građanskopravne ili kaznenopravne odgovornosti koja bi mogla na bilo koji način nastati osobi koja se pouzda ili koristi podatke sa "Osobne stranice člana HKIG" koje unose i objavljuju sami članovi HKIG.


Pritiskom na tipku "PRIHVAĆAM" potvrđujete da ste upoznati i suglasni sa sadržajem ovih uvjeta i obvezujete se koristiti podatke u rubrici "Osobne stranice člana HKIG" sukladno ovim uvjetima, te se odričete prava potraživati od HKIG naknadu ili odgovornost za bilo koji oblik građanskopravne ili kaznenopravne odgovornosti koja bi mogla nastati korištenjem ovih podataka.

Pritisak na tipku "PRIHVAĆAM" predstavlja valjano očitovanje volje osobe, pravne ili fizičke koja je pristupila predmetnoj stranici te u potpunosti zamjenjuje vlastoručni potpis te osobe.


Pritiskom na tipku "NE PRIHVAĆAM" izražavate svoju nesuglasnot sa sadržajem ovih uvjeta i korištenjem ovih podataka u skladu s ovim uvjetima, te će Vam stoga biti zabranjeno korištenje predmetnih podataka te će Vam nadalje podaci "Osobne stranice člana HKIG" biti nedostupni.

Copyright © Hrvatska komora inženjera građevinarstva 2021. Sva prava pridržana.